Privacyverklaring Nomika Juridisch Advies

Onze organisatie biedt advies en ondersteuning bij juridische vraagstukken in de zorgsector. Nomika juridisch advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt.


Contactgegevens

 

Kantooradres

Utrechtseweg 75 (Huize Schaerweijde) 
3702 AA Zeist 

Postadres:

Wilgenrooslaan 19
3451 PN Vleuten

Telefoon:

06-1617589

E-mail:

danielle.kikken@nomika.nl of via het contactformulier op de website.

KvK-nummer:

68600720

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Gezondheid

Een en ander noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van onze juridische dienstverlening.

Doeleinden

Nomika juridisch advies verwerkt de persoonsgegevens voor de uitvoering van haar juridische dienstverlening. Zonder het verwerken van deze gegevens is het niet mogelijk juridische dienstverlening voor u uit te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nomika juridisch advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Nomika juridisch advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Fiscale gegevens worden 7 jaar bewaard vanwege de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nomika juridisch advies verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Nomika juridisch advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Andere ontvangers gegevens

Indien u het contactformulier invult op www.nomika.nl komen uw gegevens terecht op de mailserver van onze hostingpartij (jouwweb.nl).

Andere websites

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Nomika juridisch advies is niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te delen via social media netwerken. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van deze social media om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nomika juridisch advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via danielle.kikken@nomika.nl.

Uw rechten: gegevens, inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht op uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nomika juridisch advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van uw beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzagen, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar danielle.kikken@nomika.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nomika juridisch advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons