Privacyverklaring Nomika-app

Nomika verwerkt persoonsgegevens doordat u  deze zelf aan ons verstrekt.


Contactgegevens

 

Kantooradres

Utrechtseweg 75 (Huize Schaerweijde) 
3702 AA Zeist 

Postadres:

Wilgenrooslaan 19
3451 PN Vleuten

Telefoon:

06-1617589

E-mail:

danielle.kikken@nomika.nl of via het contactformulier op de website.

KvK-nummer:

68600720

Nomika verzamelt onderstaande persoonsgegevens. Dit wordt alleen gedaan als u beslist deze gegevens aan Nomika beschikbaar te stellen. Dit is wanneer u een bericht zendt via e-mail en/of de website of u ons op een andere manier,bijvoorbeeld per post, gegevens verstrekt. 

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vaste nummer en/of mobiel)
  • E-mailadres

Doeleinden

De gegevens die worden verkregen via onze website of per e-mail kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Het gaat dan om de door u zelf verstrekte gegevens.

Om te reageren op het verzoek dat u heeft gezonden, zoals bijvoorbeeld een verzoek tot informatie over de Nomika-app of over een blog op de website.

Om te verwerken voor promotie- en/of marketingdoeleinden over de Nomika-app. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Nomika neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Nomika bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nomika verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Nomika gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Andere ontvangers gegevens

Indien u het contactformulier invult op www.nomika.nl komen uw gegevens terecht op de mailserver van onze hostingpartij (jouwweb.nl).

Andere websites

Deze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Nomika juridisch advies is niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te delen via social media netwerken. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van deze social media om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nomika neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via danielle.kikken@nomika.nl.

Uw rechten: gegevens, inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht op uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nomika en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van uw beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzagen, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar danielle.kikken@nomika.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nomika s wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons