Uitgevoerde opdrachten

Vereniging LFB: brochure Wet zorg en dwang (redactie)

https://www.ikdoemee.nl/aan-de-slag/brochure-zorg-dwang-uitgelegd

 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN):

 • actualisatie Zorgovereenkomsten en Algemene Voorwaarden Wlz, Wmo (2018);
 • actualisatie Onderaannemingsovereenkomst Wlz, Zvw, Wmo, Jeugdwet (2018);
 • actualisatie Privacyreglement VGN conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018);
 • beoordelen verwerkersovereenkomsten Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018).

 

  FWG via BOUF Legal

  • opstellen samenwerkingsovereenkomst en verwerkersovereenkomst in het kader van onderzoek 'Innovatie in de Zorg' (2018).
  • opstellen samenwerkingsovereenkomst en verwerkersovereenkomst FWG - MarktMonitor (2018).

   

  Vilans - VGN:

   Aanleveren juridische content ten behoeve van   https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws/juridische-kennis-nieuw-thema                                       Thema's: medisch beroepsgeheim/privacy en vertegenwoordiging (2019).

   

  Zorginstellingen:

  • beoordelen overeenkomsten onderaanneming Wlz, Wmo 2015, Jw. (2019)
  • externe voorzitter calamiteitenonderzoeken Wkkgz (2018).
  • mede-onderzoeker + notulist calamiteitenonderzoek (2018).

   

  ActiZ via LegalbyLegal:

  • analyse zorginkoopbeleid 2018 wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnszorg + opstellen juridische handreikingen voor de leden van ActiZ (2017).