Dienstverlening

Specifieke en actuele kennis over geldende wet- en regelgeving draagt bij aan goede zorg- en dienstverlening. Die kennis heeft Nomika juridisch advies in huis. Daarmee kan ik uw organisatie op een passende manier juridisch ondersteunen.

Mijn dienstverlening begint met een verkennend gesprek om te bepalen wat ik voor u kan betekenen. Ik bied advies op maat, wat ik vormgeef in een praktische doorvertaling voor uw organisatie. Op uw locatie of op afstand. Meer over mijn aanpak leest u hieronder.

Om uw vraag goed in kaart te brengen wordt een QUICK SCAN scan ingezet. Hierdoor wordt uw vraag of probleem verder verduidelijkt. Hierbij kunt u denken aan: 

  • analyse van de impact van bestaande en toekomstige wetgeving op uw organisatie en bedrijfsvoering
  • verstrekken van eerstelijns juridisch advies op basis van lopende zaken
  • toetsing van (beleids)voorstellen van bestuur en/of management op juridische consequenties en het aandragen van alternatieven
  • beoordelen van overeenkomsten en overige juridische documenten.

Vanuit de QUICK SCAN maak ik voor uw organisatie een praktische vertaalslag. 

Een aantal mogelijkheden op een rij:

  • opstellen dan wel aanpassen van reglementen, procedures en werkwijzen
  • opstellen van overeenkomsten, zoals zorgovereenkomsten, raamovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten of onderaannemingsovereenkomsten
  • opstellen van beleidsnotities, visiedocumenten, plan van aanpak
  • advies en begeleiding van bestuur, management, medewerkers om adviezen te concretiseren in de praktijk op basis van de besluitvormingsprocedures binnen een organisatie. 

Inzetbaar als onafhankelijke voorzitter in het kader van calamiteitenonderzoek. Nomika juridisch advies heeft daar ervaring in.