Samenwerking - working apart together

Gepubliceerd op 27 mei 2018 om 14:13

De afgelopen periode heb ik op verschillende niveaus te maken gekregen met het thema samenwerken en samenwerkingsvormen. Ik vind het een mooi item om een keer te belichten.

Vanuit juridisch oogpunt betrof het het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen twee vernieuwende organisaties. Beide partijen wilden graag hun krachten gaan bundelen op het gebied van innovatieonderzoek in de zorg. Het creëren van het juridisch bouwwerk - de samenwerkingsovereenkomst - is dan belangrijk, maar niet hét belangrijkste. Dat is voor mij de fase die daaraan voorafgaat; “de-jurist-vraagt-door-fase.” Achterhalen wat een organisatie beweegt, wat men wil bereiken, waarom wil men dat en hoe dan? Als dit van de beoogde samenwerkingspartners in beeld is gebracht, wordt vervolgens gezocht naar de gemeenschappelijke deler. Wat is het hoger doel dat men gezamenlijk voor ogen heeft? Maar (wel) met behoud van zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Het gaf een voldaan gevoel toen partijen tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst overgingen. Het is voor mij de bevestiging dat men zich herkent in het juridische document. Van daaruit gaan ze verder bouwen aan een relatie.

Tijdens het creëren van deze juridische samenwerkingsvorm ontspon zich voor mij persoonlijk een samenwerking. Twee vrouwelijke ondernemers, de een al iets meer ervaren dan de ander ?, die erachter kwamen verrassend veel overeenkomsten te hebben als het gaat om de waarden en de drive in hun werk. Zonder daarbij eigen persoonlijke ontwikkeling en groei uit het oog te verliezen. Het resultaat is dat wij elkaar daarin verder zullen gaan versterken. Wordt vervolgd!

En wat ik ook niet onbenoemd wil laten is dat ik op een ander vlak een leuke samenwerking beleef met een jonge getalenteerde juriste die graag bij mij het vak wil afkijken (voel me gevleid). Waar ik zelf ook weer van leer en nieuwe inzichten opdoe.

Jacoba van Heemskerck (1876-1923),
Twee bomen (1910), olieverf op doek,
Gemeentemuseum Den Haag.

Een schilderij dat zakelijke verbondenheid mooi verbeeldt is Twee bomen van Jacoba van Heemskerck (1876-1923). Zij was een expressionistische schilderes en liet zich inspireren door Wassily Kandinsky om via schilderkunst tot expressie van haar innerlijke wereld te komen. De onderwerpen in haar werk waren symbolisch van aard: zeilschepen, bruggen en bomen, in heldere, levendige kleuren en ferme contouren. Ik heb helaas niet kunnen achterhalen wat voor haar de symbolische betekenis in dit specifieke schilderij is geweest. Voor mij symboliseert het in ieder geval organisaties, personen die een gemeenschappelijk doel willen bereiken; zie de bladeren en takken van de bomen die elkaar raken en door elkaar heen kunnen groeien. Met behoud van zelfstandigheid en vrijheid; de sterke, stevige uit elkaar staande boomstammen.

Samenwerken is eigenlijk een LAT-relatie maar dan anders……working apart together.

Naschrift: het bovenstaande is geschreven vanuit persoonlijke interesse voor kunst en kunstgeschiedenis en een vrije interpretatie daarvan ten behoeve van mijn juridisch advieswerk.


«   »