Big data in de zorg met een knipoog naar het pointillisme van Seurat

Gepubliceerd op 19 september 2017 om 14:38

Juridische kost kan taai zijn. Bij de verduidelijking van een onderwerp maak ik graag een uitstapje naar de schilderkunst. Voor mij kunnen de afbeelding, gebruikte kleuren en technieken in een schilderij inzicht en duidelijkheid geven in een vraagstuk waar ik in mijn advieswerk mee te maken krijg. Dit geldt ook voor big data in de zorg.

 

Met de ‘gewone’ digitale gegevens in de zorg zijn we al langer bekend; gegevens in medische en cliëntdossiers, medicatieoverzichten, geautomatiseerde declaratiesystemen enz. Door verdere digitalisering wordt het mogelijk om steeds meer gezondheidgegevens te verwerken, en door koppelingen tussen de verschillende databases kan er weer nieuwe informatie en kennis worden gegenereerd. Een relatief jonge gegevensbron voor databases zijn de smart phones en smart watches. Deze apparaten maken via het internet verbinding met de ‘cloud’ en kunnen online met elkaar communiceren (the Internet of things). Ook dit leidt weer tot nieuwe gegevenscombinaties en analyses. Interessante ontwikkelingen, maar het riep wel vragen bij mij op.  Allemaal gegevens die, in mijn beleving, ergens rond dwarrelen. Want wat betekent big data nu eigenlijk precies en wat betekenen deze ontwikkelingen voor de privacy in de zorg? 

Op mijn werkplek hangt een reproductie van ‘Een zondagmiddag op het eiland La Grande-Jatte’ uit 1886 van Georges Seurat (1859 – 1891). Een paar keer per dag valt onbewust mijn blik op deze afbeelding en kijk ik naar het puntjesschilderij en toen opeens ging het spreekwoordelijke lampje branden. Ik zag de overeenkomst tussen big data (in de zorg) en de schilderstijl van Seurat.

 

Over big data wordt vaak geschreven als zijnde een revolutie, dit was dit ook het geval toen dit schilderij werd tentoongesteld in Parijs. Het bracht een ware revolutie teweeg in de schilderkunst. Seurat, als impressionist begonnen, had de behoefte om te gaan schilderen vanuit een rationale en wetenschappelijke basis en kreeg belangstelling voor wetenschappelijke kleurentheorieën. Deze theorieën beschrijven dat door het naast elkaar plaatsen van contrasterende en gelijkwaardige kleuren harmonie ontstaat. En dat een kleur versterkt wordt als deze naast zijn contrastkleur staat, bijvoorbeeld rood naast groen of blauw naast oranje.

 

Seurat filterde de kleuren ragfijn uit elkaar tot losse componenten. Vervolgens plaatste hij de kleurenstipjes contrasterend naast elkaar op het doek. Het menselijk oog doet dan de rest. Al deze stipjes leiden tot een verenigd veld aan kleuren en herkenbare onderwerpen; onverwachte harmonie. Het pointillisme was geboren.

En hier zie ik de overeenkomst tussen de aanpak van Seurat en big data. Bij allebei gaat het om het inzicht dat ontstaat door onverwachte verbindingen te maken. Bij het ene op basis van het analyseren van kleuren. Bij het andere door analyses van databases op grond van wiskundige algoritmes: door het groeperen, analyseren en verbinden van de meest uitlopende gegevens ontstaan nieuwe inzichten die in harmonie tot gezondheidswinst kunnen leiden.

Door de vergelijking te maken met de schilderstijl van Seurat is big data voor mij inzichtelijker geworden en heb ik de toegevoegde waarde voor de gezondheidszorg beter in beeld. Neemt niet weg dat het juridisch en ethisch verantwoord moet plaatsvinden.

Tijdens het schrijven van deze bijdrage werd ik overigens nog gewezen op k nearest neighbor algoritmen. Dit zijn algoritmen in data science die bij het indelen van gegevens uitgaan van het gegeven, ‘het puntje’, dat het dichtst in de buurt is. Toch ook een vorm van pointillisme.

Wie weet wat big data ons aan gezondheidswinst gaat brengen. Een bepaalde schilder werd geïnspireerd door het pointillisme en heeft vervolgens zijn eigen succesvolle stijl ontwikkeld…dat was Vincent van Gogh.

Bronnen:

  • Big data in de zorg, Preadvies 2017, Vereniging voor Gezondheidsrecht, 2017, pagina 5, 21, 41.

  • Manieren van kijken, Inleiding kunstgeschiedenis [2], Mieke Rijnders, Patricia van Ulzen, 2010, pagina 354, 355.

  • Evocatie door deformatie, Expressionisme in Duitsland 1908 – 1924, Ron Manheim, 1998, pagina 60.


«   »